Biznesowy Praktyk NLP

O NLP mówi się często, że to wyrafinowane strategie badania reguł, jakimi kierują się ludzie wybitni, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach i uczenie ich innych. Twórcy i trenerzy NLP używają sformułowań „sztuka” i że „NLP to wszystko, co działa”. Każdy kto choć na moment zetknął się z NLP już wie, jak bardzo skuteczne i użyteczne mogą być oferowane narzędzia.
Kurs skierowany jest do MENEDŻERÓW, HANDLOWCÓW, TRENERÓW I WSZYSTKICH INNYCH, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać zakres dostępnych im możliwości.

ZAPISZ SIĘ TERAZ, MOŻESZ ZYSKAĆ NAWET 80% DOFINANSOWANIA!

Z udziału w tym szkoleniu skorzystają wszyscy, których efekty w pracy zależą między innymi od:
 • umiejętności planowania i osiągania określonych rezultatów
 • efektywnego organizowania czasu – własnego i innych
 • dobrej komunikacji z innymi
 • umiejętności skutecznej komunikacji

Kieruję go również do osób, które chcą zrozumieć i poukładać swoje życie prywatne i prowadzić dialog ze swoim partnerem, dziećmi, rodzicami.

biznesowy praktyk nlp tomasz łuczak

Trening Biznesowy Praktyk NLP trwa w sumie 6 dni i składa się z trzech 2-dniowych spotkań.

Program Biznesowy Praktyk jest nastawiony na naukę i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w życiu. By uzyskać oczekiwane zmiany i mieć okazje do przetrenowania nabytych umiejętności i wiedzy potrzebny jest odpowiedni czas, stąd przerwy pomiędzy spotkaniami, które są równie ważne jak same spotkania. Będziesz mógł sprawdzić od razu w swoim biznesie, czego nauczysz się na treningach.

Udział w treningu BIZNESOWY PRAKTYK NLP gwarantuje:
Rozwój swoich umiejętności związanych z osiąganiem zamierzonych celów, takich jak:
 • myślenie strategiczne i precyzyjne definiowanie oczekiwanych rezultatów,
 • budowanie i utrzymywanie własnej motywacji,
 • skuteczne planowanie i wdrażanie planów w życie.
Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji w tym wpływania na innych w procesie sprzedaży, obsługi klienta, kierowania innymi.
Nauczenie się:
 • nawiązywania dobrej relacji poprzez dostrojenie się do rozmówcy,
 • eleganckiego kontrolowania rozmowy,
 • rozpoznawania sposobów myślenia i wzorców komunikowania się innych,
 • rozpoznawania kryteriów i sposobów podejmowania decyzji przez innych,
 • dostosowywania swoich wypowiedzi do powyższych wzorów – skutecznego przekonywania i wywierania wpływu,
 • innych sposobów posługiwania się mową w sposób motywujący, inspirujący dla ludzi,
 • wzmocnienie pozytywnej postawy i wiary w swoje jeszcze większe możliwości,
 • rozwój postawy i zachowań asertywnych potrzebnych do wyrażania swoich poglądów ale też obrony interesów – zespołu, firmy,
 • poznanie nowych, efektywnych sposobów organizacji czasu i zarządzania swoimi działaniami w czasie,
 • rozwój umiejętności dysponowania swoim potencjałem i zdolności do przekraczania ograniczeń,
 • umiejętność rozpoznawania funkcjonowania innych ludzi – ich sposobów podejmowania decyzji, sposobów motywowania i rozwoju.
Masz pytania? Wpisz swój numer w polu poniżej
– oddzwonię najszybciej, jak to możliwe:

  neurolingwistyczne programowanie szkolenie biznes
  Czy zadałeś sobie kiedyś pytania: „Jakie są moje możliwości, jak mogę je wykorzystać, co mogę dzięki sobie osiągnąć, jak mogę mieć to, czego chcę i jak mogę kształtować swoje życie tak, by przynosiło mi satysfakcję?”

  NLP – Neurolingwistyczne Programowanie jest dziedziną zajmująca się studiowaniem subiektywnych ludzkich doświadczeń w celu modelowania tych najlepszych i ulepszania strategii osobistych. Dzieje się tak dzięki odkryciu, w jaki sposób umysł ludzki konstruuje subiektywne doświadczenie, szczególnie u tych osób, które osiągnęły mistrzostwo w różnych dziedzinach życia. Twórcy NLP i ich następcy zbadali i opisali „struktury” ludzkiej doskonałości. Dzięki nauczeniu się i powielaniu tych struktur zaczniesz zauważać znaczący wzrost swojej efektywności w życiu osobistym i zawodowym.

  Program Biznesowy Praktyk NLP oferuje możliwość bardzo różnorodnych zastosowań NLP na co dzień, dając w efekcie dobrą jakość i efektywność życia osobistego i zawodowego.

  NLP oferuje metody służące dokonywaniu pożądanych zmian, pomaga określić jasne i osiągalne cele oraz przekroczyć trudności i obawy stojące na drodze do ich realizacji. Inne korzyści z treningu dotyczą życia zawodowego.

  Będziesz mieć pewność, że na każdym spotkaniu z trenerami i uczestnikami programu, będziesz mógł otrzymać wsparcie i podzielić się doświadczeniami z innymi. Na czas pomiędzy spotkaniami uczestnicy otrzymają ćwiczenia do wykonania i zachętę do wypróbowywania zdobytych umiejętności.

  W trakcie Programu Biznesowy Praktyk NLP nauczysz się:
  • jak budować i utrzymywać kontakt poprzez dopasowanie się do swojego rozmówcy/klienta,
  • jak mówić językiem drugiej osoby, językiem korzyści,
  • jak zbierać użyteczne informacje,
  • jak rozwinąć i uwrażliwić swoje zmysły, aby widzieć, słyszeć i czuć więcej po to, by zwiększyć swoją percepcję i lepiej orientować się w tym co się teraz dzieje,
  • jak formułować cele, a następnie je osiągać,
  • jak efektywnie planować w oparciu o struktury czasu,
  • jak zmieniać niechciane i szkodliwe zachowania w pożądane i pożyteczne,
  • jak odkrywać, co jest ważne dla siebie i innych osób,
  • jak używać metafor oraz języka prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym,
  • jak rozwiązywać swoje własne wewnętrzne konflikty,
  • jak zmieniać nieużyteczne i ograniczające style myślenia i zastępować je użytecznymi i poszerzającymi możliwości,
  • jak komunikować się jasno i efektywnie, jak rozwijać elastyczność zachowania oraz kreatywność,
  • jak tworzyć odpowiednie ramy i kontekst do dokonywania efektywnych zmian (w sobie, rodzinie, organizacji),
  • jak tworzyć i rozwijać swój osobisty stan doskonałości,
  • jak mieć więcej pewności, wiary i zaufania oraz wewnętrznego spokoju i radości życia.
  Jakie osiągniesz korzyści z bycia Biznesowym Praktykiem NLP:
  • posiądziesz niezwykle skuteczne umiejętności komunikowania się, dzięki czemu jakość Twoich relacji z ludźmi wzrośnie,
  • odkryjesz sposób w jaki możesz określać i osiągać to, co zaplanujesz,
  • nauczysz się rozwijać swój umysł i kontrolować swoje życie,
  • poznasz narzędzia, które pozwolą Ci radzić sobie ze stresem,
  • będziesz wiedział w jaki sposób cieszyć się z rzeczy małych i będziesz odczuwał więcej wewnętrznego spokoju,
  • będziesz wiedział jak radzić sobie z trudnościami, co o nich myśleć i w jaki sposób sobie z nimi radzić,
  • będziesz potrafił efektywnie wpływać na innych,
  • będziesz lepiej przyswajał wiedzę, staniesz się sam dla siebie lepszym uczniem, co spowoduje jeszcze większą świadomość tego, co Cię otacza,
  • poprawią się relacje twoimi przyjaciółmi i rodziną i współpracownikami.
  Masz pytania? Wpisz swój numer w polu poniżej
  – oddzwonię najszybciej, jak to możliwe:

   Przedmiotem treningu BIZNESOWY PRAKTYK NLP jest rozwój zagadnień:
   • Założenia operacyjne NLP (Tezy NLP)
   • Systemy reprezentacji
   • Budowanie kontaktu
   • Kotwiczenie
   • Asocjacja i dysocjacja
   • Kalibracja i rozpoznawanie schematów (chodzi o ruch gałek ocznych)
   • Metamodel języka
   • Metaprogramy
   • Ustalanie ram poprawnie uformowanego celu
   • Przeramowania
   • Techniki negocjacji (praca z „częściami” czyli procedura na konflikt wewnętrzny)
   • Submodalności
   • Ujawnianie i wykorzystywanie strategii – podstawy
   • Poziomy neurologiczne
   • Zmiana historii osobistej
   • Generator nowych zachowań
   • Rzutowanie w przyszłość

   I sesja – Struktura doświadczenia i jej implikacje

   • Założenia operacyjne NLP (w tym: jak konstruujemy nasze mapy myślowe)
   • Znaczenie dobrze postawionego celu: cel – ostrość postrzegania – elastyczność (to na razie ukierunkowanie na cel, nie szczegółowa praca z celami, bo to w późniejszej sesji)
   • Struktura doświadczenia – systemy reprezentacji (w tym submodalności i predykaty)
   • Kalibracja i rozpoznawanie schematów – czyli gałki oczne
   • Rozpoznawanie i zastosowanie stanów asocjacji i dysocjacji
   • Procedura – „Generator nowych zachowań”
   • Metaprogramy

   II sesja – Komunikacja

   • Poziomy neuro-logiczne
   • Nadawanie znaczeń: od danych do znaczenia – jak umysł kształtuje informacje czyli jeszcze o tworzeniu map mentalnych
   • Metamodel języka (usunięcia, zniekształcenia, generalizacje i ich wpływ na proces komunikacji; odzyskiwanie informacji – pytania Metamodel)
   • Budowanie kontaktu:
    • Kalibracja i uwaga na drugą osobę
    • Odzwierciedlenie (mowa ciała)
    • Dostrojenie (predykaty, słowa klucze, schematy intonacyjne)
    • Podążanie (pacing) i prowadzenie (leading) – także w sposobie i rytmie oddychania
    • Pytania i presupozycje w prowadzeniu i wywieraniu wpływu
    • Trzy pozycje percepcyjne

   III sesja – Stany

   • Procedura „Od porażki do informacji zwrotnej” – zmiana ograniczających przekonań
   • Odzyskiwanie dostępu do struktury doświadczenia: analiza submodalności,
   • Wyłanianie i zmiana submodalności krytycznych
   • Wyłanianie stanów i wybieranie stanów do kotwiczenia
   • Zakładanie kotwic
    • kotwica w trzech systemach reprezentacji
    • wzmacnianie kotwic
    • kotwica łańcuchowa
   • Zmiana zakotwiczeń – Rzutowanie w przyszłość nowych celów, a ich kontekście wizji siebie/wartości i przekonań, możliwości/zachowań/wizji pożądanego środowiska w kontekście zmian po treningu PRAKTYKA – podsumowanie przy użyciu poziomów logicznych i linii czasu.
   • Teatry i certyfikat.

   Szkolenie ma charakter warsztatu. Przewidziana jest maksymalnie 20-osobowa grupa.

   Szkolenie Biznesowy Praktyk NLP kończy się egzaminem z pozyskanych umiejętności i każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.

   Czas szkolenia przewidziany jest w sumie na 48 godziny zegarowe i 36 godzin szkoleniowych.

   Cena za 6 dni warsztatów to 11 000 zł.
   Zapisz się teraz, a zapłacisz jedyne 2 750 zł.

   Cena warsztatów: 11 000 zł
   Możesz otrzymać dofinansowanie do 80% z programu: http://www.bony.region.zgora.pl/pl/menu/6/krok-po-kroku.html

   Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

    Translate »