Biznesowy Praktyk NLP

O NLP mówi się często, że to wyrafinowane strategie badania reguł, jakimi kierują się ludzie wybitni, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach i uczenie ich innych. Twórcy i trenerzy NLP używają sformułowań „sztuka” i że „NLP to wszystko, co działa”. Każdy kto choć na moment zetknął się z NLP już wie, jak bardzo skuteczne i użyteczne mogą być oferowane narzędzia.
Kurs skierowany jest do MENEDŻERÓW, HANDLOWCÓW, TRENERÓW I WSZYSTKICH INNYCH, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać zakres dostępnych im możliwości.

ZAPISZ SIĘ TERAZ, MOŻESZ ZYSKAĆ NAWET 80% DOFINANSOWANIA!

Z udziału w tym szkoleniu skorzystają wszyscy, których efekty w pracy zależą między innymi od:
 • umiejętności planowania i osiągania określonych rezultatów
 • efektywnego organizowania czasu – własnego i innych
 • dobrej komunikacji z innymi
 • umiejętności skutecznej komunikacji

Kieruję go również do osób, które chcą zrozumieć i poukładać swoje życie prywatne i prowadzić dialog ze swoim partnerem, dziećmi, rodzicami.

biznesowy praktyk nlp tomasz łuczak

Trening Biznesowy Praktyk NLP trwa w sumie 6 dni i składa się z trzech 2-dniowych spotkań.

Program Biznesowy Praktyk jest nastawiony na naukę i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w życiu. By uzyskać oczekiwane zmiany i mieć okazje do przetrenowania nabytych umiejętności i wiedzy potrzebny jest odpowiedni czas, stąd przerwy pomiędzy spotkaniami, które są równie ważne jak same spotkania. Będziesz mógł sprawdzić od razu w swoim biznesie, czego nauczysz się na treningach.

Udział w treningu BIZNESOWY PRAKTYK NLP gwarantuje:
Rozwój swoich umiejętności związanych z osiąganiem zamierzonych celów, takich jak:
 • myślenie strategiczne i precyzyjne definiowanie oczekiwanych rezultatów,
 • budowanie i utrzymywanie własnej motywacji,
 • skuteczne planowanie i wdrażanie planów w życie.
Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji w tym wpływania na innych w procesie sprzedaży, obsługi klienta, kierowania innymi.
Nauczenie się:
 • nawiązywania dobrej relacji poprzez dostrojenie się do rozmówcy,
 • eleganckiego kontrolowania rozmowy,
 • rozpoznawania sposobów myślenia i wzorców komunikowania się innych,
 • rozpoznawania kryteriów i sposobów podejmowania decyzji przez innych,
 • dostosowywania swoich wypowiedzi do powyższych wzorów – skutecznego przekonywania i wywierania wpływu,
 • innych sposobów posługiwania się mową w sposób motywujący, inspirujący dla ludzi,
 • wzmocnienie pozytywnej postawy i wiary w swoje jeszcze większe możliwości,
 • rozwój postawy i zachowań asertywnych potrzebnych do wyrażania swoich poglądów ale też obrony interesów – zespołu, firmy,
 • poznanie nowych, efektywnych sposobów organizacji czasu i zarządzania swoimi działaniami w czasie,
 • rozwój umiejętności dysponowania swoim potencjałem i zdolności do przekraczania ograniczeń,
 • umiejętność rozpoznawania funkcjonowania innych ludzi – ich sposobów podejmowania decyzji, sposobów motywowania i rozwoju.
Masz pytania? Wpisz swój numer w polu poniżej
– oddzwonię najszybciej, jak to możliwe:

neurolingwistyczne programowanie szkolenie biznes
Czy zadałeś sobie kiedyś pytania: “Jakie są moje możliwości, jak mogę je wykorzystać, co mogę dzięki sobie osiągnąć, jak mogę mieć to, czego chcę i jak mogę kształtować swoje życie tak, by przynosiło mi satysfakcję?”

NLP – Neurolingwistyczne Programowanie jest dziedziną zajmująca się studiowaniem subiektywnych ludzkich doświadczeń w celu modelowania tych najlepszych i ulepszania strategii osobistych. Dzieje się tak dzięki odkryciu, w jaki sposób umysł ludzki konstruuje subiektywne doświadczenie, szczególnie u tych osób, które osiągnęły mistrzostwo w różnych dziedzinach życia. Twórcy NLP i ich następcy zbadali i opisali „struktury” ludzkiej doskonałości. Dzięki nauczeniu się i powielaniu tych struktur zaczniesz zauważać znaczący wzrost swojej efektywności w życiu osobistym i zawodowym.

Program Biznesowy Praktyk NLP oferuje możliwość bardzo różnorodnych zastosowań NLP na co dzień, dając w efekcie dobrą jakość i efektywność życia osobistego i zawodowego.

NLP oferuje metody służące dokonywaniu pożądanych zmian, pomaga określić jasne i osiągalne cele oraz przekroczyć trudności i obawy stojące na drodze do ich realizacji. Inne korzyści z treningu dotyczą życia zawodowego.

Będziesz mieć pewność, że na każdym spotkaniu z trenerami i uczestnikami programu, będziesz mógł otrzymać wsparcie i podzielić się doświadczeniami z innymi. Na czas pomiędzy spotkaniami uczestnicy otrzymają ćwiczenia do wykonania i zachętę do wypróbowywania zdobytych umiejętności.

W trakcie Programu Biznesowy Praktyk NLP nauczysz się:
 • jak budować i utrzymywać kontakt poprzez dopasowanie się do swojego rozmówcy/klienta,
 • jak mówić językiem drugiej osoby, językiem korzyści,
 • jak zbierać użyteczne informacje,
 • jak rozwinąć i uwrażliwić swoje zmysły, aby widzieć, słyszeć i czuć więcej po to, by zwiększyć swoją percepcję i lepiej orientować się w tym co się teraz dzieje,
 • jak formułować cele, a następnie je osiągać,
 • jak efektywnie planować w oparciu o struktury czasu,
 • jak zmieniać niechciane i szkodliwe zachowania w pożądane i pożyteczne,
 • jak odkrywać, co jest ważne dla siebie i innych osób,
 • jak używać metafor oraz języka prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym,
 • jak rozwiązywać swoje własne wewnętrzne konflikty,
 • jak zmieniać nieużyteczne i ograniczające style myślenia i zastępować je użytecznymi i poszerzającymi możliwości,
 • jak komunikować się jasno i efektywnie, jak rozwijać elastyczność zachowania oraz kreatywność,
 • jak tworzyć odpowiednie ramy i kontekst do dokonywania efektywnych zmian (w sobie, rodzinie, organizacji),
 • jak tworzyć i rozwijać swój osobisty stan doskonałości,
 • jak mieć więcej pewności, wiary i zaufania oraz wewnętrznego spokoju i radości życia.
Jakie osiągniesz korzyści z bycia Biznesowym Praktykiem NLP:
 • posiądziesz niezwykle skuteczne umiejętności komunikowania się, dzięki czemu jakość Twoich relacji z ludźmi wzrośnie,
 • odkryjesz sposób w jaki możesz określać i osiągać to, co zaplanujesz,
 • nauczysz się rozwijać swój umysł i kontrolować swoje życie,
 • poznasz narzędzia, które pozwolą Ci radzić sobie ze stresem,
 • będziesz wiedział w jaki sposób cieszyć się z rzeczy małych i będziesz odczuwał więcej wewnętrznego spokoju,
 • będziesz wiedział jak radzić sobie z trudnościami, co o nich myśleć i w jaki sposób sobie z nimi radzić,
 • będziesz potrafił efektywnie wpływać na innych,
 • będziesz lepiej przyswajał wiedzę, staniesz się sam dla siebie lepszym uczniem, co spowoduje jeszcze większą świadomość tego, co Cię otacza,
 • poprawią się relacje twoimi przyjaciółmi i rodziną i współpracownikami.
Masz pytania? Wpisz swój numer w polu poniżej
– oddzwonię najszybciej, jak to możliwe:

Przedmiotem treningu BIZNESOWY PRAKTYK NLP jest rozwój zagadnień:
 • Założenia operacyjne NLP (Tezy NLP)
 • Systemy reprezentacji
 • Budowanie kontaktu
 • Kotwiczenie
 • Asocjacja i dysocjacja
 • Kalibracja i rozpoznawanie schematów (chodzi o ruch gałek ocznych)
 • Metamodel języka
 • Metaprogramy
 • Ustalanie ram poprawnie uformowanego celu
 • Przeramowania
 • Techniki negocjacji (praca z „częściami” czyli procedura na konflikt wewnętrzny)
 • Submodalności
 • Ujawnianie i wykorzystywanie strategii – podstawy
 • Poziomy neurologiczne
 • Zmiana historii osobistej
 • Generator nowych zachowań
 • Rzutowanie w przyszłość

I sesja – Struktura doświadczenia i jej implikacje

 • Założenia operacyjne NLP (w tym: jak konstruujemy nasze mapy myślowe)
 • Znaczenie dobrze postawionego celu: cel – ostrość postrzegania – elastyczność (to na razie ukierunkowanie na cel, nie szczegółowa praca z celami, bo to w późniejszej sesji)
 • Struktura doświadczenia – systemy reprezentacji (w tym submodalności i predykaty)
 • Kalibracja i rozpoznawanie schematów – czyli gałki oczne
 • Rozpoznawanie i zastosowanie stanów asocjacji i dysocjacji
 • Procedura – „Generator nowych zachowań”
 • Metaprogramy

II sesja – Komunikacja

 • Poziomy neuro-logiczne
 • Nadawanie znaczeń: od danych do znaczenia – jak umysł kształtuje informacje czyli jeszcze o tworzeniu map mentalnych
 • Metamodel języka (usunięcia, zniekształcenia, generalizacje i ich wpływ na proces komunikacji; odzyskiwanie informacji – pytania Metamodel)
 • Budowanie kontaktu:
  • Kalibracja i uwaga na drugą osobę
  • Odzwierciedlenie (mowa ciała)
  • Dostrojenie (predykaty, słowa klucze, schematy intonacyjne)
  • Podążanie (pacing) i prowadzenie (leading) – także w sposobie i rytmie oddychania
  • Pytania i presupozycje w prowadzeniu i wywieraniu wpływu
  • Trzy pozycje percepcyjne

III sesja – Stany

 • Procedura „Od porażki do informacji zwrotnej” – zmiana ograniczających przekonań
 • Odzyskiwanie dostępu do struktury doświadczenia: analiza submodalności,
 • Wyłanianie i zmiana submodalności krytycznych
 • Wyłanianie stanów i wybieranie stanów do kotwiczenia
 • Zakładanie kotwic
  • kotwica w trzech systemach reprezentacji
  • wzmacnianie kotwic
  • kotwica łańcuchowa
 • Zmiana zakotwiczeń – Rzutowanie w przyszłość nowych celów, a ich kontekście wizji siebie/wartości i przekonań, możliwości/zachowań/wizji pożądanego środowiska w kontekście zmian po treningu PRAKTYKA – podsumowanie przy użyciu poziomów logicznych i linii czasu.
 • Teatry i certyfikat.

Szkolenie ma charakter warsztatu. Przewidziana jest maksymalnie 20-osobowa grupa.

Szkolenie Biznesowy Praktyk NLP kończy się egzaminem z pozyskanych umiejętności i każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.

Czas szkolenia przewidziany jest w sumie na 48 godziny zegarowe i 36 godzin szkoleniowych.

Cena za 6 dni warsztatów to 11 000 zł.
Zapisz się teraz, a zapłacisz jedyne 2 750 zł.

Cena warsztatów: 11 000 zł
Możesz otrzymać dofinansowanie do 80% z programu: http://www.bony.region.zgora.pl/pl/menu/6/krok-po-kroku.html

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną: